HOÀN 100% PHÍ GIAO DỊCH KHI THỰC HIỆN THANH TOÁN TẠI MOMO BẰNG THẺ VIETCOMBANK JCB

18/04/2023 11:00 SA

Chủ thẻ Vietcombank được hoàn 100% phí giao dịch khi thực hiện thanh toán tại Momo bằng thẻ Vietcombank JCB


1. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ quốc tế Vietcombank JCB đồng thời là khách hàng MoMo đã định danh tài khoản MoMo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trước khi tham gia chương trình, đang duy trì liên kết MoMo với tài khoản ngân hàng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

2. Thời gian ưu đãi:

Từ ngày 01/04/2023 đến hết ngày 31/08/2023 hoặc đến khi hết số lượng ưu đãi tối đa dành cho chương trình, tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước.

3. Nội dung ưu đãi:

Chủ thẻ Vietcombank khi sử dụng nguồn tiền từ Thẻ Vietcombank JCB để thực hiện thanh toán tại MoMo (áp dụng cho tất cả giá trị giao dịch thanh toán) sẽ được HOÀN 100% PHÍ GIAO DỊCH (Phí giao dịch bằng Thẻ quốc tế = 2% x [Số tiền chuyển] + 2.200Đ).

Điều kiện điều khoản chương trình xem tại đây

4.Lưu ý:

Ưu đãi do đối tác cung cấp, Vietcombank được miễn trách hoàn toàn đối với các khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp; dịch vụ không hoàn thiện hoặc không cung cấp dịch vụ.

Đối tác chịu trách nhiệm đảm bảo việc triển khai chương trình theo đúng quy định của pháp luật.