LƯỚT VIETCOMBANK JCB SĂN “DEAL HOT” GRAB LÊN ĐẾN 50.000VNĐ

18/04/2023 11:00 SA

Cùng thẻ Vietcombank JCB nhận ưu đãi hấp dẫn khi sử dụng các dịch vụ tại ứng dụng Grab (Grabbike, Grabcar, Grabfood, Grabmart).

1. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ quốc tế Vietcombank JCB

2. Thời gian ưu đãi:

Từ ngày 01/04/2023 đến hết ngày 30/06/2023 hoặc đến khi hết số lượng ưu đãi tối đa dành cho chương trình, tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước.

3. Nội dung ưu đãi:

* Ưu đãi 1:

GrabBike: Nhập mã JCB10 để nhận được ưu đãi 10.000VNĐ cho hóa đơn từ 30.000VNĐ

GrabCar: Nhập mã JCB20 để nhận được ưu đãi 20.000VNĐ cho hóa đơn từ 60.000VNĐ

Ưu đãi áp dụng vào thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần (từ 00:00 đến 23:59)

* Ưu đãi 2:

GrabFood: Nhập mã JCB50 để nhận được ưu đãi 50.000VNĐ cho cho hóa đơn từ 150.000VNĐ

Ưu đãi áp dụng vào thứ 6 hàng tuần (từ 00:00 đến 23:59)

* Ưu đãi 3:

GrabMart: Nhập mã JCB50 để nhận được ưu đãi 50.000VNĐ cho hóa đơn từ 150.000VNĐ

Ưu đãi áp dụng vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần (từ 00:00 đến 23:59)

Điều kiện điều khoản chương trình xem tại đây

4.Lưu ý:

Ưu đãi do đối tác cung cấp, Vietcombank được miễn trách hoàn toàn đối với các khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp; dịch vụ không hoàn thiện hoặc không cung cấp dịch vụ.

Đối tác chịu trách nhiệm đảm bảo việc triển khai chương trình theo đúng quy định của pháp luật.