THÔNG BÁO GIA HẠN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “THẺ VISA DEBIT TRONG TAY, TIÊU NGAY RINH QUÀ TẶNG”

27/11/2020 05:00 CH

Vietcombank trân trọng thông báo gia hạn CTKM “Thẻ Visa Debit trong tay, tiêu ngay rinh quà tặng” đến hết ngày 31/12/2020 dành tặng các chủ thẻ ghi nợ Vietcombank Visa (Visa Debit) với các điều kiện khác giữ nguyên không đổi, cụ thể như sau:

1. Thời gian khuyến mại: Từ 18/09/2020 đến hết ngày 31/12/2020

CTKM được gia hạn đến hết 31/12/2020.

2. Đối tượng tham gia chương trình: Khách hàng đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là chủ thẻ Visa Debit, nằm trong danh sách khách hàng mục tiêu do Vietcombank xác định
 • Nhận được Email/SMS/OTT quảng bá, truyền thông về chương trình
 • Được phân chia thành 3 nhóm như phía dưới

3. Nội dung ưu đãi:


Đặc điểm

Số lượng giải

Ưu đãi

Nhóm 1

 • Có thẻ Visa Debit Platinum
 • Nằm trong danh sách mục tiêu của Vietcombank

100

Hoàn tiền 500.000 VNĐ khi chi tiêu bằng thẻ Visa Debit với doanh số tối thiểu 10.000.000 VNĐ trong thời gian khuyến mại

Nhóm 2.1
 • Không có thẻ Visa Debit Platinum  
 • Nằm trong danh sách mục tiêu của Vietcombank

1.800

 • Miễn phí phát hành thẻ Visa Debit Platinum
 • Hoàn tiền 500.000 VNĐ khi chi tiêu bằng thẻ Visa Debit với doanh số tối thiểu 10.000.000 VNĐ trong thời gian khuyến mại

Nhóm 2.2

4.000

 • Miễn phí phát hành thẻ Visa Debit Platinum
 • Hoàn tiền 200.000 VNĐ khi chi tiêu bằng thẻ Visa Debit với doanh số tối thiểu 2.000.000 VNĐ trong thời gian khuyến mại

Lưu ý:

 • Chương trình chỉ áp dụng cho các khách hàng nhận được Email/SMS/OTT truyền thông, quảng bá về chương trình từ Vietcombank.

Email/SMS/OTT này chỉ mang tính chất thông báo KH thuộc đối tượng được nhận ưu đãi nếu đáp ứng các điều kiện do Vietcombank nêu ra, không phải là bằng chứng xác nhận KH được nhận thưởng từ Vietcombank.


Thẻ Visa debit trong tay, tiêu ngay rinh quà tặng!