THẢNH THƠI ĐÓN TẾT - BE VÀ MASTERCARD LO HẾT

14/01/2022 07:00 CH

1. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ quốc tế Vietcombank Mastercard.    

2. Thời gian áp dụng: từ nay đến hết ngày 31/03/2022 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình, tùy thuộc thời điểm nào đến trước. 

3. Chương trình khuyến mại:

Chương trình 1: Giảm 20.000đ cho các chuyến beDelivery/beShopping từ 40.000đ trở lên

Chương trình 2: Giảm 40.000đ cho các chuyến beBike/beCar/beTaxi đi từ 80.000đ trở lên.

Chương trình 3: Giảm 60.000đ beCar/beTaxi cho các chuyến đi hoặc đến sân bay.

4. Lưu ý:

-  Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.

-  Vào mục Khuyến mại, nhập mã BCMC40K để được áp dụng ưu đãi.

-  Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.

-  Khuyến mại không bao gồm phụ phí.

-  Số lượng khuyến mại có giới hạn mỗi ngày.

-  Vietcombank được miễn trách hoàn toàn đối với các khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp; dịch vụ không hoàn thiện hoặc không cung cấp dịch vụ.