ƯU ĐÃI TẠI GRAB DÀNH CHO CHỦ THẺ QUỐC TẾ VIETCOMBANK

09/06/2021 11:00 SA
  1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng (“KH”) là chủ thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế VCB (sau đây gọi tắt là thẻ quốc tế VCB).
  2. Địa điểm khuyến mại: Ứng dụng Grab
  3. Nội dung chương trình:

Thời gian KM

Các ngày thứ 4 & 6 từ 09/06/2021 - 31/12/2021

(Trừ ngày 7/7/2021)

Các ngày trùng tháng từ T7/2021 đến T01/2022 (07/07,08/08…)

Nội dung ưu đãi

Grabcar: Giảm 20.000 VNĐ cho giao dịch từ 50.000 VNĐ. Tối đa 1.000 lượt/ngày

Grabfood: Giảm 30.000 VNĐ cho giao dịch từ 80.000 VNĐ. Tối đa 500 lượt/ngày

Grabcar: Giảm 30.000 VNĐ cho giao dịch từ 60.000 VNĐ. Tối đa 1.500 lượt/ngày

Grabfood: Giảm 40.000 VNĐ cho giao dịch từ 80.000 VNĐ. Tối đa 1.500 lượt/ngày

  • Điều kiện điều khoản:
  • KH lựa chọn mã ưu đãi tại mục Ưu đãi/Offers trên Ứng dụng Grab để nhận ưu đãi
  • Mỗi Khách hàng (xét theo user của khách hàng trên ứng dụng Grab) được hưởng khuyến mại tối đa 1 lần đối với mỗi dịch vụ (Grabcar/Grabfood) trong mỗi ngày khuyến mại.
  • Áp dụng theo các điều kiện điều khoản trong thể lệ chương trìnhchi tiết tại đây.