TẬN HƯỞNG TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC TINH TÚY DÀNH CHO CHỦ THẺ VIETCOMBANK VISA SIGNATURE VÀ VIETCOMBANK VISA PLATINUM

29/04/2021 06:00 CH


  • Đối tượng:  Chủ thẻ tín dụng Vietcombank Visa Signature và Vietcombank Visa Platinum;
  • Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/07/2021;
  • Nội dung ưu đãi:
  • Tận hưởng chiết khấu 25% giá trị hóa đơn (bao gồm các món ăn và món uống), khi phát sinh chi tiêu với hóa đơn giá trị từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
  • Tận hưởng chiết khấu 50% giá trị hóa đơn, tối đa là 2.000.000 đồng (bao gồm các món ăn và món uống) khi phát sinh chi tiêu với hóa đơn giá trị trên 3.000.000 đồng.
  • Thông tin chi tiết xem tại: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-offers-and-perks/visa-dining-program/147156?locale=vi_vn.

Lưu ý: 
- Vietcombank được miễn trách hoàn toàn đối với các khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp; dịch vụ không hoàn thiện hoặc không cung cấp dịch vụ.