Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13Ngân hàng số

TẶNG NGAY MÃ GIẢM GIÁ THANH TOÁN QR-PAY TRỊ GIÁ 50.000 VNĐ KHI CHUYỂN ĐỔI TỪ MOBILE BANKPLUS SANG VCB-MOBILE BANKING

​​​​​​​​

1. Thời gian khuyến mại: từ 01/06/2020 – 30/06/2020

2. Đối tượng tham gia chương trình: Khách hàng sử dụng dịch vụ/có tài khoản Mobile BankPlus chuyển đổi thành công sang dịch vụ VCB-Mobile B@nking ngay trên ứng dụng VCB-Mobile B@nking.

3. Nội dung ưu đãi: Tặng mã giảm giá thanh toán QR-Pay trị giá 50.000 VNĐ cho 3.000 khách hàng Mobile BankPlus đầu tiên chuyển đổi thành công sang VCB-Mobile B@nking trong thời gian khuyến mại.

  • Mỗi khách hàng nhận được mã giảm giá thanh toán QR-Pay sẽ được sử dụng mã ưu đãi khi thực hiện giao dịch QR-Pay trên ứng dụng VCB-Mobile B@nking với giá trị đơn hàng tối thiểu 50.000 VNĐ.
  • Mã giảm giá QR-Pay do VNPAY phát hành và sử dụng được tại tất cả các điểm có đặt thanh toán VNPAY - QR. Thời hạn sử dụng mã: đến ngày 15/08/2020
  • Mỗi khách hàng được sử dụng mã ưu đãi 01 lần trong toàn bộ thời gian áp dụng của chương trình. Giá trị ưu đãi sẽ được áp dụng trực tiếp vào giá trị giao dịch thanh toán của khách hàng khi thực hiện thanh toán thành công

4. Thông tin chi tiết CTKM: vui lòng tham khảo tại đây.

5. Hướng dẫn sử dụng chuyển đổi dịch vụ Mobile BankPlus sang VCB-Mobile B@nking: tại đây.