Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

Cá nhân
Doanh nghiệp
Tổ chức

HOÀN TIỀN TỪ 300.000 VNĐ KHI KÍCH HOẠT THẺ TÍN DỤNG VISA VÀ AMERICAN EXPRESS DO VIETCOMBANK PHÁT HÀNH

1. Thời gian khuyến mại: Từ 01/05/2020 đến 31/03/2021

2. Đối tượng tham gia chương trình: Khách hàng đáp ứng các điều kiện sau:

  • Khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Visa hoặc Amex trong khoảng thời gian từ 01/03/2020 đến hết 31/12/2020 và chưa có giao dịch chi tiêu trong vòng 2 tháng đầu kể từ tháng phát hành thẻ hoặc chưa có giao dịch chi tiêu trong vòng 3 tháng đầu kể từ tháng phát hành thẻ
  • Khách hàng nhận được đề xuất ưu đãi từ Vietcombank (qua Email/ SMS).

3. Nội dung ưu đãi: 

  • Ưu đãi 1: Hoàn tiền 300.000 VNĐ khi khách hàng có doanh số chi tiêu bằng thẻ đạt tối thiểu 1.000.000 VNĐ trong thời gian khuyến mại được Vietcombank quy định cụ thể tùy thuộc vào tháng phát hành thẻ.
  • Ưu đãi 2: Hoàn tiền 500.000 VNĐ khi khách hàng có doanh số chi tiêu bằng thẻ đạt tối thiểu 1.000.000 VNĐ trong thời gian khuyến mại được Vietcombank quy định cụ thể tùy thuộc vào tháng phát hành thẻ.
  • Chi tiết được quy định trong thể lệ chương trình.

Lưu ý:

  • Chương trình chỉ áp dụng cho các khách hàng nhận được email/SMS đề xuất ưu đãi từ Vietcombank.
  • Chương trình sẽ kết thúc khi hết thời gian khuyến mại hoặc khi hết ngân sách trả thưởng dành cho chương trình, tùy điều kiện nào đến trước.  
  • Chương trình áp dụng theo các điều kiện điều khoản trong thể lệ chương trình  tại đây