GIẢM GIÁ LÊN ĐẾN 50.000 VNĐ TẠI NOW

16/03/2021 04:00 CH

  • Đối tượng:  Chủ thẻ tín dụng Vietcombank Visa;
  • Thời gian áp dụng: Áp dụng đến 30/06/2021, vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần;
  • Nội dung ưu đãi: Giảm ngay 50.000 VNĐ cho khách hàng Now mới và 20.000 VNĐ cho khách hàng Now hiện hữu khi thanh toán bằng thẻ Vietcombank Visa tại Now.
  • Chi tiết tại: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-offers-and-perks/nowvn/146070
  • Lưu ý: Ưu đãi do Visa cung cấp, Vietcombank được miễn trách hoàn toàn đối với các khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp; dịch vụ không hoàn thiện hoặc không cung cấp dịch vụ.