Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Bảo an tín dụng hưng nghiệp

13/05/2019 04:14 CH
Ưu điểm sản phẩm
 • Hỗ trợ thanh toán khoản dư nợ vay Ngân hàng của người vay/Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh  khi Người được bảo hiểm gặp rủi ro tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Đóng phí một lần - Bảo vệ dài hạn
 • Thủ tục tham gia đơn giản, nhanh gọn
 • Vẫn được bảo hiểm ngay cả khi hợp đồng vay đã tất toán sớm.
Quyền lợi bảo hiểm

Nếu Người được bảo hiểm không may bị Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Vietcombank – Cardif sẽ chi trả quyền lợi là 100% Số tiền bảo hiểm tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm này sẽ giúp khách hàng:
 • Thanh toán khoản dư nợ vay tại ngân hàng; và

Phần quyền lợi bảo hiểm còn lại (nếu có) sẽ được chi trả cho Người thụ hưởng.


Quý khách vui lòng tham khảo quy tắc, điều khoản của sản phẩm để biết thêm chi tiết sản phẩm.
Điều kiện tham gia

Điều kiện sản phẩm:
 • Người được bảo hiểm: khách hàng cá nhân có khoản vay tại VCB hoặc chủ sở hữu/thành viên hội đồng quản trị/cổ đông lớn của doanh nghiệp SME có khoản vay tại VCB, đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe của công ty bảo hiểm.
 • Bên mua bảo hiểm: là Người được bảo hiểm (đối với các khoản vay cá nhân) hoặc tổ chức (đối với các khoản vay Doanh nghiệp SME).
 • Độ tuổi được bảo hiểm: từ 18 đến 65 tuổi.
 • Thời hạn bảo hiểm theo thời hạn khoản vay, được làm tròn lên theo thời hạn tháng/năm gần nhất, tối thiểu 3 tháng, tối đa 5 năm.
 • Tỷ lệ phí bảo hiểm: tính trên độ tuổi, giới tính, thời hạn Hợp đồng bảo hiểm và định kỳ trả gốc vay.
 • Phương thức đóng phí: Đóng 1 lần tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm.

Thủ tục tham gia
 • CMND/ Hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Hợp đồng vay vốn tại Vietcombank.
 • Giấy yêu cầu bảo hiểm.
 • Tham gia thẩm định sức khỏe.
Chương trình khuyến mãi