Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,782.17/ 16,050.55
  • EUR: Mua/ Bán: 25,675.42/ 26,446.53
  • GBP: Mua/ Bán: 29,730.25/ 29,994.89
  • JPY: Mua/ Bán: 209.02/ 215.08
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,782.17/ 16,050.55
  • EUR: Mua/ Bán: 25,675.42/ 26,446.53
  • GBP: Mua/ Bán: 29,730.25/ 29,994.89
  • JPY: Mua/ Bán: 209.02/ 215.08
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00