Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 14,137.63/ 14,493.35
  • EUR: Mua/ Bán: 25,553.00/ 26,506.55
  • GBP: Mua/ Bán: 28,738.68/ 29,461.77
  • JPY: Mua/ Bán: 214.02/ 222.68
  • USD: Mua/ Bán: 23,470.00/ 23,650.00
  • AUD: Mua/ Bán: 14,137.63/ 14,493.35
  • EUR: Mua/ Bán: 25,553.00/ 26,506.55
  • GBP: Mua/ Bán: 28,738.68/ 29,461.77
  • JPY: Mua/ Bán: 214.02/ 222.68
  • USD: Mua/ Bán: 23,470.00/ 23,650.00