Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

  • AUD: Mua/ Bán: 16,794.23/ 17,320.68
  • EUR: Mua/ Bán: 27,183.16/ 28,283.86
  • GBP: Mua/ Bán: 30,528.32/ 31,485.30
  • JPY: Mua/ Bán: 216.67/ 225.67
  • USD: Mua/ Bán: 23,070.00/ 23,250.00
  • AUD: Mua/ Bán: 16,794.23/ 17,320.68
  • EUR: Mua/ Bán: 27,183.16/ 28,283.86
  • GBP: Mua/ Bán: 30,528.32/ 31,485.30
  • JPY: Mua/ Bán: 216.67/ 225.67
  • USD: Mua/ Bán: 23,070.00/ 23,250.00