Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,715.45/ 15,982.69
  • EUR: Mua/ Bán: 25,682.34/ 26,453.66
  • GBP: Mua/ Bán: 29,716.39/ 29,980.90
  • JPY: Mua/ Bán: 212.61/ 219.80
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,715.45/ 15,982.69
  • EUR: Mua/ Bán: 25,682.34/ 26,453.66
  • GBP: Mua/ Bán: 29,716.39/ 29,980.90
  • JPY: Mua/ Bán: 212.61/ 219.80
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00