Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,711.21/ 15,978.40
  • EUR: Mua/ Bán: 25,591.50/ 26,360.12
  • GBP: Mua/ Bán: 30,360.89/ 30,631.18
  • JPY: Mua/ Bán: 210.05/ 216.20
  • USD: Mua/ Bán: 23,120.00/ 23,240.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,711.21/ 15,978.40
  • EUR: Mua/ Bán: 25,591.50/ 26,360.12
  • GBP: Mua/ Bán: 30,360.89/ 30,631.18
  • JPY: Mua/ Bán: 210.05/ 216.20
  • USD: Mua/ Bán: 23,120.00/ 23,240.00