Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,585.54/ 15,850.57
  • EUR: Mua/ Bán: 25,418.37/ 26,181.77
  • GBP: Mua/ Bán: 29,023.99/ 29,282.35
  • JPY: Mua/ Bán: 209.28/ 215.35
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,585.54/ 15,850.57
  • EUR: Mua/ Bán: 25,418.37/ 26,181.77
  • GBP: Mua/ Bán: 29,023.99/ 29,282.35
  • JPY: Mua/ Bán: 209.28/ 215.35
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00