Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,799.29/ 16,067.95
  • EUR: Mua/ Bán: 25,421.82/ 26,185.30
  • GBP: Mua/ Bán: 28,706.89/ 28,962.40
  • JPY: Mua/ Bán: 209.46/ 215.54
  • USD: Mua/ Bán: 23,180.00/ 23,300.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,799.29/ 16,067.95
  • EUR: Mua/ Bán: 25,421.82/ 26,185.30
  • GBP: Mua/ Bán: 28,706.89/ 28,962.40
  • JPY: Mua/ Bán: 209.46/ 215.54
  • USD: Mua/ Bán: 23,180.00/ 23,300.00