Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,679.56/ 15,946.19
  • EUR: Mua/ Bán: 25,461.08/ 26,225.74
  • GBP: Mua/ Bán: 28,808.60/ 29,065.02
  • JPY: Mua/ Bán: 213.56/ 221.46
  • USD: Mua/ Bán: 23,160.00/ 23,280.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,679.56/ 15,946.19
  • EUR: Mua/ Bán: 25,461.08/ 26,225.74
  • GBP: Mua/ Bán: 28,808.60/ 29,065.02
  • JPY: Mua/ Bán: 213.56/ 221.46
  • USD: Mua/ Bán: 23,160.00/ 23,280.00