Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,387.76/ 15,712.14
  • EUR: Mua/ Bán: 24,826.02/ 25,700.74
  • GBP: Mua/ Bán: 30,050.32/ 30,378.46
  • JPY: Mua/ Bán: 206.40/ 213.67
  • USD: Mua/ Bán: 23,170.00/ 23,310.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,387.76/ 15,712.14
  • EUR: Mua/ Bán: 24,826.02/ 25,700.74
  • GBP: Mua/ Bán: 30,050.32/ 30,378.46
  • JPY: Mua/ Bán: 206.40/ 213.67
  • USD: Mua/ Bán: 23,170.00/ 23,310.00