Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,208.05/ 15,684.71
  • EUR: Mua/ Bán: 25,410.17/ 26,438.96
  • GBP: Mua/ Bán: 28,250.07/ 29,135.50
  • JPY: Mua/ Bán: 211.65/ 220.22
  • USD: Mua/ Bán: 23,190.00/ 23,370.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,208.05/ 15,684.71
  • EUR: Mua/ Bán: 25,410.17/ 26,438.96
  • GBP: Mua/ Bán: 28,250.07/ 29,135.50
  • JPY: Mua/ Bán: 211.65/ 220.22
  • USD: Mua/ Bán: 23,190.00/ 23,370.00