Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,731.18/ 16,062.84
  • EUR: Mua/ Bán: 25,567.54/ 26,335.45
  • GBP: Mua/ Bán: 29,959.76/ 30,287.00
  • JPY: Mua/ Bán: 205.65/ 212.89
  • USD: Mua/ Bán: 23,100.00/ 23,240.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,731.18/ 16,062.84
  • EUR: Mua/ Bán: 25,567.54/ 26,335.45
  • GBP: Mua/ Bán: 29,959.76/ 30,287.00
  • JPY: Mua/ Bán: 205.65/ 212.89
  • USD: Mua/ Bán: 23,100.00/ 23,240.00