Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

  • AUD: Mua/ Bán: 16,635.28/ 17,156.74
  • EUR: Mua/ Bán: 26,896.26/ 27,985.32
  • GBP: Mua/ Bán: 29,566.48/ 30,493.28
  • JPY: Mua/ Bán: 216.51/ 225.99
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00
  • AUD: Mua/ Bán: 16,635.28/ 17,156.74
  • EUR: Mua/ Bán: 26,896.26/ 27,985.32
  • GBP: Mua/ Bán: 29,566.48/ 30,493.28
  • JPY: Mua/ Bán: 216.51/ 225.99
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00