Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,603.94/ 15,869.29
  • EUR: Mua/ Bán: 25,404.53/ 26,167.51
  • GBP: Mua/ Bán: 28,783.78/ 29,040.00
  • JPY: Mua/ Bán: 209.86/ 215.95
  • USD: Mua/ Bán: 23,140.00/ 23,260.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,603.94/ 15,869.29
  • EUR: Mua/ Bán: 25,404.53/ 26,167.51
  • GBP: Mua/ Bán: 28,783.78/ 29,040.00
  • JPY: Mua/ Bán: 209.86/ 215.95
  • USD: Mua/ Bán: 23,140.00/ 23,260.00