Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,606.06/ 15,871.45
  • EUR: Mua/ Bán: 25,505.51/ 26,271.52
  • GBP: Mua/ Bán: 28,941.77/ 29,199.38
  • JPY: Mua/ Bán: 214.02/ 221.94
  • USD: Mua/ Bán: 23,150.00/ 23,270.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,606.06/ 15,871.45
  • EUR: Mua/ Bán: 25,505.51/ 26,271.52
  • GBP: Mua/ Bán: 28,941.77/ 29,199.38
  • JPY: Mua/ Bán: 214.02/ 221.94
  • USD: Mua/ Bán: 23,150.00/ 23,270.00