Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,797.42/ 16,066.08
  • EUR: Mua/ Bán: 25,659.72/ 26,430.39
  • GBP: Mua/ Bán: 30,460.45/ 30,731.63
  • JPY: Mua/ Bán: 210.57/ 216.73
  • USD: Mua/ Bán: 23,110.00/ 23,230.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,797.42/ 16,066.08
  • EUR: Mua/ Bán: 25,659.72/ 26,430.39
  • GBP: Mua/ Bán: 30,460.45/ 30,731.63
  • JPY: Mua/ Bán: 210.57/ 216.73
  • USD: Mua/ Bán: 23,110.00/ 23,230.00