Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,601.64/ 15,866.95
  • EUR: Mua/ Bán: 25,436.83/ 26,200.78
  • GBP: Mua/ Bán: 29,109.45/ 29,368.57
  • JPY: Mua/ Bán: 209.21/ 215.27
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,601.64/ 15,866.95
  • EUR: Mua/ Bán: 25,436.83/ 26,200.78
  • GBP: Mua/ Bán: 29,109.45/ 29,368.57
  • JPY: Mua/ Bán: 209.21/ 215.27
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00