Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,695.96/ 15,962.87
  • EUR: Mua/ Bán: 25,561.43/ 26,329.13
  • GBP: Mua/ Bán: 29,834.70/ 30,100.28
  • JPY: Mua/ Bán: 208.63/ 214.68
  • USD: Mua/ Bán: 23,140.00/ 23,260.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,695.96/ 15,962.87
  • EUR: Mua/ Bán: 25,561.43/ 26,329.13
  • GBP: Mua/ Bán: 29,834.70/ 30,100.28
  • JPY: Mua/ Bán: 208.63/ 214.68
  • USD: Mua/ Bán: 23,140.00/ 23,260.00