Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

  • AUD: Mua/ Bán: 16,299.79/ 16,810.73
  • EUR: Mua/ Bán: 26,957.88/ 28,049.44
  • GBP: Mua/ Bán: 29,812.97/ 30,747.49
  • JPY: Mua/ Bán: 211.55/ 219.44
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00
  • AUD: Mua/ Bán: 16,299.79/ 16,810.73
  • EUR: Mua/ Bán: 26,957.88/ 28,049.44
  • GBP: Mua/ Bán: 29,812.97/ 30,747.49
  • JPY: Mua/ Bán: 211.55/ 219.44
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00