Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,827.47/ 16,161.17
  • EUR: Mua/ Bán: 25,636.67/ 26,406.66
  • GBP: Mua/ Bán: 30,074.99/ 30,403.48
  • JPY: Mua/ Bán: 205.27/ 212.51
  • USD: Mua/ Bán: 23,105.00/ 23,245.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,827.47/ 16,161.17
  • EUR: Mua/ Bán: 25,636.67/ 26,406.66
  • GBP: Mua/ Bán: 30,074.99/ 30,403.48
  • JPY: Mua/ Bán: 205.27/ 212.51
  • USD: Mua/ Bán: 23,105.00/ 23,245.00