Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,615.44/ 15,880.99
  • EUR: Mua/ Bán: 25,413.76/ 26,177.02
  • GBP: Mua/ Bán: 29,733.08/ 29,997.75
  • JPY: Mua/ Bán: 208.65/ 214.70
  • USD: Mua/ Bán: 23,140.00/ 23,260.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,615.44/ 15,880.99
  • EUR: Mua/ Bán: 25,413.76/ 26,177.02
  • GBP: Mua/ Bán: 29,733.08/ 29,997.75
  • JPY: Mua/ Bán: 208.65/ 214.70
  • USD: Mua/ Bán: 23,140.00/ 23,260.00