Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,586.59/ 15,851.65
  • EUR: Mua/ Bán: 25,465.40/ 26,230.20
  • GBP: Mua/ Bán: 29,247.41/ 29,507.75
  • JPY: Mua/ Bán: 209.00/ 215.06
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,586.59/ 15,851.65
  • EUR: Mua/ Bán: 25,465.40/ 26,230.20
  • GBP: Mua/ Bán: 29,247.41/ 29,507.75
  • JPY: Mua/ Bán: 209.00/ 215.06
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00