Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,816.69/ 16,085.65
  • EUR: Mua/ Bán: 25,740.04/ 26,513.09
  • GBP: Mua/ Bán: 29,963.58/ 30,230.29
  • JPY: Mua/ Bán: 208.46/ 214.51
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,816.69/ 16,085.65
  • EUR: Mua/ Bán: 25,740.04/ 26,513.09
  • GBP: Mua/ Bán: 29,963.58/ 30,230.29
  • JPY: Mua/ Bán: 208.46/ 214.51
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00