Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,823.51/ 16,092.58
  • EUR: Mua/ Bán: 25,633.38/ 26,403.22
  • GBP: Mua/ Bán: 28,668.35/ 28,923.52
  • JPY: Mua/ Bán: 209.79/ 215.87
  • USD: Mua/ Bán: 23,155.00/ 23,275.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,823.51/ 16,092.58
  • EUR: Mua/ Bán: 25,633.38/ 26,403.22
  • GBP: Mua/ Bán: 28,668.35/ 28,923.52
  • JPY: Mua/ Bán: 209.79/ 215.87
  • USD: Mua/ Bán: 23,155.00/ 23,275.00