Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,623.41/ 15,889.09
  • EUR: Mua/ Bán: 25,546.17/ 26,313.40
  • GBP: Mua/ Bán: 29,910.44/ 30,176.69
  • JPY: Mua/ Bán: 212.95/ 220.37
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,623.41/ 15,889.09
  • EUR: Mua/ Bán: 25,546.17/ 26,313.40
  • GBP: Mua/ Bán: 29,910.44/ 30,176.69
  • JPY: Mua/ Bán: 212.95/ 220.37
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00