Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,401.09/ 15,883.81
  • EUR: Mua/ Bán: 25,495.96/ 26,528.25
  • GBP: Mua/ Bán: 28,413.58/ 29,304.16
  • JPY: Mua/ Bán: 210.88/ 219.41
  • USD: Mua/ Bán: 23,170.00/ 23,350.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,401.09/ 15,883.81
  • EUR: Mua/ Bán: 25,495.96/ 26,528.25
  • GBP: Mua/ Bán: 28,413.58/ 29,304.16
  • JPY: Mua/ Bán: 210.88/ 219.41
  • USD: Mua/ Bán: 23,170.00/ 23,350.00