Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,575.09/ 15,839.95
  • EUR: Mua/ Bán: 25,430.78/ 26,194.54
  • GBP: Mua/ Bán: 28,810.78/ 29,067.23
  • JPY: Mua/ Bán: 212.66/ 219.56
  • USD: Mua/ Bán: 23,150.00/ 23,270.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,575.09/ 15,839.95
  • EUR: Mua/ Bán: 25,430.78/ 26,194.54
  • GBP: Mua/ Bán: 28,810.78/ 29,067.23
  • JPY: Mua/ Bán: 212.66/ 219.56
  • USD: Mua/ Bán: 23,150.00/ 23,270.00