Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,614.21/ 15,879.73
  • EUR: Mua/ Bán: 25,573.87/ 26,341.93
  • GBP: Mua/ Bán: 29,635.53/ 29,899.32
  • JPY: Mua/ Bán: 212.59/ 219.78
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,614.21/ 15,879.73
  • EUR: Mua/ Bán: 25,573.87/ 26,341.93
  • GBP: Mua/ Bán: 29,635.53/ 29,899.32
  • JPY: Mua/ Bán: 212.59/ 219.78
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00