Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 14,227.88/ 14,673.68
  • EUR: Mua/ Bán: 25,172.04/ 26,190.96
  • GBP: Mua/ Bán: 28,536.80/ 29,430.96
  • JPY: Mua/ Bán: 211.08/ 219.62
  • USD: Mua/ Bán: 23,430.00/ 23,610.00
  • AUD: Mua/ Bán: 14,227.88/ 14,673.68
  • EUR: Mua/ Bán: 25,172.04/ 26,190.96
  • GBP: Mua/ Bán: 28,536.80/ 29,430.96
  • JPY: Mua/ Bán: 211.08/ 219.62
  • USD: Mua/ Bán: 23,430.00/ 23,610.00