Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,584.29/ 15,849.31
  • EUR: Mua/ Bán: 25,419.24/ 26,182.66
  • GBP: Mua/ Bán: 28,746.09/ 29,001.97
  • JPY: Mua/ Bán: 210.30/ 216.40
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,584.29/ 15,849.31
  • EUR: Mua/ Bán: 25,419.24/ 26,182.66
  • GBP: Mua/ Bán: 28,746.09/ 29,001.97
  • JPY: Mua/ Bán: 210.30/ 216.40
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00