Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

  • AUD: Mua/ Bán: 16,680.93/ 17,203.81
  • EUR: Mua/ Bán: 27,062.86/ 28,158.67
  • GBP: Mua/ Bán: 29,561.92/ 30,488.58
  • JPY: Mua/ Bán: 217.10/ 226.59
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00
  • AUD: Mua/ Bán: 16,680.93/ 17,203.81
  • EUR: Mua/ Bán: 27,062.86/ 28,158.67
  • GBP: Mua/ Bán: 29,561.92/ 30,488.58
  • JPY: Mua/ Bán: 217.10/ 226.59
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00