Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

  • AUD: Mua/ Bán: 16,197.09/ 16,704.81
  • EUR: Mua/ Bán: 27,028.63/ 28,123.05
  • GBP: Mua/ Bán: 29,965.88/ 30,905.20
  • JPY: Mua/ Bán: 217.88/ 227.00
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00
  • AUD: Mua/ Bán: 16,197.09/ 16,704.81
  • EUR: Mua/ Bán: 27,028.63/ 28,123.05
  • GBP: Mua/ Bán: 29,965.88/ 30,905.20
  • JPY: Mua/ Bán: 217.88/ 227.00
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00