Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,687.84/ 15,954.61
  • EUR: Mua/ Bán: 25,516.17/ 26,282.50
  • GBP: Mua/ Bán: 29,841.14/ 30,106.76
  • JPY: Mua/ Bán: 212.42/ 219.83
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,687.84/ 15,954.61
  • EUR: Mua/ Bán: 25,516.17/ 26,282.50
  • GBP: Mua/ Bán: 29,841.14/ 30,106.76
  • JPY: Mua/ Bán: 212.42/ 219.83
  • USD: Mua/ Bán: 23,145.00/ 23,265.00