Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,764.97/ 16,033.06
  • EUR: Mua/ Bán: 25,402.22/ 26,165.13
  • GBP: Mua/ Bán: 29,684.57/ 29,948.81
  • JPY: Mua/ Bán: 207.94/ 213.97
  • USD: Mua/ Bán: 23,140.00/ 23,260.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,764.97/ 16,033.06
  • EUR: Mua/ Bán: 25,402.22/ 26,165.13
  • GBP: Mua/ Bán: 29,684.57/ 29,948.81
  • JPY: Mua/ Bán: 207.94/ 213.97
  • USD: Mua/ Bán: 23,140.00/ 23,260.00