Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,816.51/ 16,085.46
  • EUR: Mua/ Bán: 25,575.13/ 26,343.21
  • GBP: Mua/ Bán: 28,844.87/ 29,101.61
  • JPY: Mua/ Bán: 210.40/ 216.50
  • USD: Mua/ Bán: 23,165.00/ 23,285.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,816.51/ 16,085.46
  • EUR: Mua/ Bán: 25,575.13/ 26,343.21
  • GBP: Mua/ Bán: 28,844.87/ 29,101.61
  • JPY: Mua/ Bán: 210.40/ 216.50
  • USD: Mua/ Bán: 23,165.00/ 23,285.00