Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,957.46/ 16,457.66
  • EUR: Mua/ Bán: 26,047.26/ 27,101.95
  • GBP: Mua/ Bán: 28,696.95/ 29,596.49
  • JPY: Mua/ Bán: 210.99/ 218.87
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,957.46/ 16,457.66
  • EUR: Mua/ Bán: 26,047.26/ 27,101.95
  • GBP: Mua/ Bán: 28,696.95/ 29,596.49
  • JPY: Mua/ Bán: 210.99/ 218.87
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00