Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,648.08/ 15,914.20
  • EUR: Mua/ Bán: 25,556.02/ 26,323.58
  • GBP: Mua/ Bán: 30,285.14/ 30,554.75
  • JPY: Mua/ Bán: 210.06/ 216.22
  • USD: Mua/ Bán: 23,120.00/ 23,240.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,648.08/ 15,914.20
  • EUR: Mua/ Bán: 25,556.02/ 26,323.58
  • GBP: Mua/ Bán: 30,285.14/ 30,554.75
  • JPY: Mua/ Bán: 210.06/ 216.22
  • USD: Mua/ Bán: 23,120.00/ 23,240.00