Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,896.21/ 16,166.55
  • EUR: Mua/ Bán: 25,758.81/ 26,532.46
  • GBP: Mua/ Bán: 31,110.95/ 31,387.92
  • JPY: Mua/ Bán: 208.57/ 214.68
  • USD: Mua/ Bán: 23,110.00/ 23,230.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,896.21/ 16,166.55
  • EUR: Mua/ Bán: 25,758.81/ 26,532.46
  • GBP: Mua/ Bán: 31,110.95/ 31,387.92
  • JPY: Mua/ Bán: 208.57/ 214.68
  • USD: Mua/ Bán: 23,110.00/ 23,230.00