Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

  • AUD: Mua/ Bán: 16,710.60/ 17,234.41
  • EUR: Mua/ Bán: 27,060.58/ 28,156.30
  • GBP: Mua/ Bán: 29,628.10/ 30,556.84
  • JPY: Mua/ Bán: 218.24/ 227.87
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00
  • AUD: Mua/ Bán: 16,710.60/ 17,234.41
  • EUR: Mua/ Bán: 27,060.58/ 28,156.30
  • GBP: Mua/ Bán: 29,628.10/ 30,556.84
  • JPY: Mua/ Bán: 218.24/ 227.87
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00