Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,695.12/ 15,962.04
  • EUR: Mua/ Bán: 25,483.17/ 26,248.54
  • GBP: Mua/ Bán: 30,328.59/ 30,598.59
  • JPY: Mua/ Bán: 210.48/ 216.64
  • USD: Mua/ Bán: 23,120.00/ 23,240.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,695.12/ 15,962.04
  • EUR: Mua/ Bán: 25,483.17/ 26,248.54
  • GBP: Mua/ Bán: 30,328.59/ 30,598.59
  • JPY: Mua/ Bán: 210.48/ 216.64
  • USD: Mua/ Bán: 23,120.00/ 23,240.00