Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 14,982.54/ 15,452.12
  • EUR: Mua/ Bán: 24,982.37/ 25,993.82
  • GBP: Mua/ Bán: 27,941.71/ 28,817.45
  • JPY: Mua/ Bán: 211.22/ 219.10
  • USD: Mua/ Bán: 23,210.00/ 23,390.00
  • AUD: Mua/ Bán: 14,982.54/ 15,452.12
  • EUR: Mua/ Bán: 24,982.37/ 25,993.82
  • GBP: Mua/ Bán: 27,941.71/ 28,817.45
  • JPY: Mua/ Bán: 211.22/ 219.10
  • USD: Mua/ Bán: 23,210.00/ 23,390.00