Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,541.83/ 16,131.86
  • EUR: Mua/ Bán: 25,213.11/ 26,533.06
  • GBP: Mua/ Bán: 29,832.46/ 30,656.90
  • JPY: Mua/ Bán: 204.06/ 214.74
  • USD: Mua/ Bán: 23,105.00/ 23,245.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,541.83/ 16,131.86
  • EUR: Mua/ Bán: 25,213.11/ 26,533.06
  • GBP: Mua/ Bán: 29,832.46/ 30,656.90
  • JPY: Mua/ Bán: 204.06/ 214.74
  • USD: Mua/ Bán: 23,105.00/ 23,245.00