Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 14,272.41/ 14,719.64
  • EUR: Mua/ Bán: 25,105.49/ 26,121.77
  • GBP: Mua/ Bán: 28,470.90/ 29,363.06
  • JPY: Mua/ Bán: 210.48/ 219.00
  • USD: Mua/ Bán: 23,370.00/ 23,550.00
  • AUD: Mua/ Bán: 14,272.41/ 14,719.64
  • EUR: Mua/ Bán: 25,105.49/ 26,121.77
  • GBP: Mua/ Bán: 28,470.90/ 29,363.06
  • JPY: Mua/ Bán: 210.48/ 219.00
  • USD: Mua/ Bán: 23,370.00/ 23,550.00