Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

  • AUD: Mua/ Bán: 16,249.58/ 16,758.95
  • EUR: Mua/ Bán: 26,928.21/ 28,018.57
  • GBP: Mua/ Bán: 29,824.38/ 30,759.26
  • JPY: Mua/ Bán: 217.81/ 226.94
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00
  • AUD: Mua/ Bán: 16,249.58/ 16,758.95
  • EUR: Mua/ Bán: 26,928.21/ 28,018.57
  • GBP: Mua/ Bán: 29,824.38/ 30,759.26
  • JPY: Mua/ Bán: 217.81/ 226.94
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00