Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

  • AUD: Mua/ Bán: 16,276.97/ 16,787.19
  • EUR: Mua/ Bán: 26,766.17/ 27,849.97
  • GBP: Mua/ Bán: 29,765.04/ 30,698.06
  • JPY: Mua/ Bán: 212.20/ 220.12
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00
  • AUD: Mua/ Bán: 16,276.97/ 16,787.19
  • EUR: Mua/ Bán: 26,766.17/ 27,849.97
  • GBP: Mua/ Bán: 29,765.04/ 30,698.06
  • JPY: Mua/ Bán: 212.20/ 220.12
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00