Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

  • AUD: Mua/ Bán: 16,144.72/ 16,650.79
  • EUR: Mua/ Bán: 26,617.90/ 27,695.68
  • GBP: Mua/ Bán: 29,150.00/ 30,063.73
  • JPY: Mua/ Bán: 214.75/ 223.67
  • USD: Mua/ Bán: 23,100.00/ 23,280.00
  • AUD: Mua/ Bán: 16,144.72/ 16,650.79
  • EUR: Mua/ Bán: 26,617.90/ 27,695.68
  • GBP: Mua/ Bán: 29,150.00/ 30,063.73
  • JPY: Mua/ Bán: 214.75/ 223.67
  • USD: Mua/ Bán: 23,100.00/ 23,280.00