Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,918.68/ 16,417.67
  • EUR: Mua/ Bán: 25,777.67/ 26,821.43
  • GBP: Mua/ Bán: 28,522.11/ 29,416.16
  • JPY: Mua/ Bán: 210.44/ 218.29
  • USD: Mua/ Bán: 23,100.00/ 23,280.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,918.68/ 16,417.67
  • EUR: Mua/ Bán: 25,777.67/ 26,821.43
  • GBP: Mua/ Bán: 28,522.11/ 29,416.16
  • JPY: Mua/ Bán: 210.44/ 218.29
  • USD: Mua/ Bán: 23,100.00/ 23,280.00