Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 13,890.32/ 14,245.96
  • EUR: Mua/ Bán: 24,992.39/ 25,936.23
  • GBP: Mua/ Bán: 28,410.02/ 29,137.41
  • JPY: Mua/ Bán: 210.95/ 219.58
  • USD: Mua/ Bán: 23,350.00/ 23,530.00
  • AUD: Mua/ Bán: 13,890.32/ 14,245.96
  • EUR: Mua/ Bán: 24,992.39/ 25,936.23
  • GBP: Mua/ Bán: 28,410.02/ 29,137.41
  • JPY: Mua/ Bán: 210.95/ 219.58
  • USD: Mua/ Bán: 23,350.00/ 23,530.00