Thông báo tuyển dụng cán bộ tại Trụ sở chính Vietcombank
Nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh, Vietcombank cần tuyển dụng 05 CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG vào làm việc tại Nhóm Định lượng – Phòng Quản lý rủi ro tín dụng (làm việc tại TP. Hà Nội) và tiếp tục tuyển dụng 03 CHUYÊN VIÊN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN vào làm việc tại Trung tâm Định giá tài sản Vietcombank (02 vị trí làm việc tại TP. Hà Nội và 01 vị trí tại TP. Hải Phòng).
Thông báo tuyển dụng Trụ sở chính Vietcombank
Nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh, Vietcombank cần tuyển dụng 04 CHUYÊN VIÊN (01 vị trí Quản trị dữ liệu & 03 vị trí Kiểm định mô hình) vào làm việc tại Phòng Quản lý rủi ro tích hợp - TSC (làm việc tại TP. Hà Nội). Thông tin chi tiết như sau:


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: Tiến sỹ Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc 
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-38243524

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​