Hoạt động đào tạo năm 2021 - Nỗ lực, niềm tin và đổi mới
Năm 2021 là năm có nhiều biến động của kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đại dịch Covid bùng phát và diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng đến mọi mặt về đời sống, trong đó có cả hoạt động đào tạo. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Vietcombank, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, sự tham gia tích cực của đội ngũ giảng viên nội bộ và những nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhà trường, năm 2021 vừa qua, Trường Đào tạo vẫn tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và không ngừng đổi mới, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được Ban lãnh đạo giao phó.
Vietcombank Hội An tổ chức thi nghiệp vụ năm 2021
Thực hiện chương trình công tác năm 2021 về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, vừa qua, Vietcombank Hội An đã tổ chức đào tạo các sản phẩm dịch vụ nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từ đó giúp cho cán bộ, nhân viên trong Chi nhánh đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đợt đào tạo này còn giúp bổ sung kiến thức cơ bản, rèn luyện các kỹ năng thi bảo đảm phục vụ cho các kỳ thi lớn của Vietcombank tổ chức trong thời gian tới (thi tay nghề nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ, thi nghiệp vụ quản lý nhân sự…).


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-39343137

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​