Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

Câu hỏi thường gặp

Người nhận có phải trả phí nào không khi nhận tiền?(14/10/2019 06:00 CH)

Làm thế nào tôi có thể nhận được sự hỗ trợ của Quý ngân hàng về dịch vụ chuyển tiền Kiều hối?(14/10/2019 06:00 CH)

Người nhận tiền có thể nhận tiền kiều hối bằng các loại ngoại tệ nào?(14/10/2019 06:00 CH)

Người nhận tiền ở Việt Nam sẽ nhận được tiền trong bao lâu?(14/10/2019 06:00 CH)

Số tiền gửi về của dịch vụ có bị giới hạn không?(14/10/2019 06:00 CH)

Những thắc mắc không được trả lời ở đây thì sao?(05/08/2019 10:00 SA)

Tôi có cần bảo quản thẻ không tiếp xúc như thế nào?(05/08/2019 10:00 SA)

Vì sao một số giao dịch thẻ không tiếp xúc không cần ký/ nhập PIN(05/08/2019 10:00 SA)

Tôi có thể sử dụng thẻ không tiếp xúc tại các thiết bị chấp nhận thẻ không có biểu tượng không tiếp xúc được không?(05/08/2019 10:00 SA)

Tôi nên đặt thẻ không tiếp xúc cách thiết bị chấp nhận thẻ bao xa?(05/08/2019 10:00 SA)

Tôi có thể thực hiện thanh toán không tiếp xúc ở đâu(05/08/2019 10:00 SA)

Làm sao tôi biết thẻ của tôi có phải thẻ không tiếp xúc không?(05/08/2019 10:00 SA)

Thẻ của tôi có thể vô tình thực hiện giao dịch không tiếp xúc nếu tôi đi qua thiết bị đọc thẻ không tiếp xúc không?(05/08/2019 10:00 SA)