Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

Câu hỏi chung về dịch vụ ngân hàng điện tử

Dịch vụ của tôi có bị khóa không sau khi tôi thử nhiều lần đăng nhập không thành công? Nếu bị khóa, làm thế nào để mở lại?(04/01/2017 12:00 CH)

Tôi phải làm gì nếu nghi ngờ bị lộ tên truy cập và mật khẩu dịch vụ hoặc phát hiện các giao dịch không được ủy quyền đã được thực hiện trên tài khoản của mình? (04/01/2017 12:00 CH)

Tôi có thể sử dụng dịch vụ khi ở nước ngoài không?(04/01/2017 12:00 CH)

Dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietcombank có liên tục 24/7 không?(04/01/2017 12:00 CH)