Câu hỏi thường gặp

Tôi nên chọn hình thức nhận OTP nào để khi ra nước ngoài vẫn có thể thực hiện các giao dịch trên VCB Digibank?(15/07/2020 04:00 CH)

Tôi có thể thay đổi số điện thoại nhận OTP không?(15/07/2020 04:00 CH)

Mã xác nhận giao dịch là gì?(15/07/2020 04:00 CH)

Tôi đã kích hoạt VCB Smart OTP nhưng không thấy hiển thị VCB Smart OTP trong danh sách phương thức xác thực giao dịch, tôi cần làm gì?(15/07/2020 04:00 CH)

Phân biệt các phương thức nhận OTP?(15/07/2020 04:00 CH)

Tôi có thể nhận OTP như thế nào?(15/07/2020 04:00 CH)

One-time-password (OTP) là gì?(15/07/2020 03:00 CH)

Tôi không thể đăng nhập dịch vụ VCB Digibank dù thông tin tôi nhập là chính xác?(15/07/2020 03:00 CH)

Tôi có nhất thiết phải sử dụng Cookies cho trình duyệt hay không?(15/07/2020 03:00 CH)

Trước đây, tôi đăng nhập vào VCB Digibank bình thường, nhưng tại sao bây giờ tôi hình như đang gặp vấn đề với đăng nhập và thỉnh thoảng nhận được thông báo lỗi giống nhau?(15/07/2020 03:00 CH)

Tôi không nhận được email thông báo kết quả giao dịch trên VCB Digibank, tôi cần phải làm gì?(15/07/2020 03:00 CH)

Tôi đang sử dụng dịch vụ VCB Digibank thì chương trình hiển thị thông báo "Thời gian truy cập sử dụng dịch vụ đã hết. Quý khách vui lòng đăng nhập lại"?(15/07/2020 03:00 CH)

Tôi có một tài khoản chung (Joint Account) tôi có thể tra cứu trên VCB Digibank không?(15/07/2020 03:00 CH)