Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

Ngân hàng điện tử - Mobile Bankplus

Tôi cần làm gì để bảo vệ mật khẩu truy cập của mình?(04/01/2017 12:00 CH)

Tôi cần lưu ý gì để sử dụng dịch vụ an toàn?(04/01/2017 12:00 CH)

Tôi phải làm gì nếu tôi quên mật khẩu dịch vụ? (04/01/2017 12:00 CH)

Tên truy cập và mật khẩu dịch vụ của tôi là gì?(04/01/2017 11:00 SA)

Khi thay đổi số điện thoại sử dụng, tôi phải làm thế nào? (04/01/2017 11:00 SA)

Tôi cần có thiết bị gì để sử dụng dịch vụ này? (04/01/2017 11:00 SA)

Ai có thể đăng ký sử dụng dịch vụ này? (04/01/2017 11:00 SA)

Tôi có phải trả phí khi sử dụng dịch vụ này không?(04/01/2017 11:00 SA)

Tại sao tôi nên chọn sử dụng dịch vụ này?(31/05/2016 12:00 CH)

Tôi có thể đăng ký dịch vụ Mobile Bankplus ở đâu?(31/05/2016 12:00 CH)

Tôi có thể làm giao dịch gì khi sử dụng dịch vụ này? (31/05/2016 12:00 CH)

Dịch vụ Mobile Bankplus là gì?(31/05/2016 12:00 CH)