Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

Ngân hàng điện tử - Mobile Bankplus

Tôi phải vào đâu để kiểm tra lại thông tin về giao dịch chuyển khoản đã thực hiện trên Internet Banking?(14/04/2020 10:00 SA)

Tôi chuyển khoản tới tài khoản cùng ngân hàng VCB nhưng chuyển nhầm một số tài khoản, hiện nay tiền đã được chuyển vào tài khoản của người khác, tôi cần phải làm thủ tục gì? Tôi có nhận lại được số tiền đã chuyển nhầm không?(14/04/2020 10:00 SA)

Tôi chưa có tài khoản tại VCB, hiện muốn mở tài khoản thì hồ sơ cần những giấy tờ gì?(11/04/2020 03:00 CH)

Tôi thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn trên MB, hiện tại giao dịch đã trừ tiền trên tài khoản nhưng nhà cung cấp dịch vụ báo chưa nhận được giao dịch, tôi phải làm gì?(11/04/2020 03:00 CH)

Tôi muốn cấp lại mật khẩu dịch vụ MB thì có những cách nào?(11/04/2020 03:00 CH)

Tôi muốn kiểm tra lại các giao dịch đã thực hiện trên Mobile Banking thì vào đâu?(11/04/2020 03:00 CH)

Tôi đổi điện thoại, bây giờ muốn sử dụng MB trên thiết bị mới thì thủ tục thế nào?(11/04/2020 03:00 CH)

Tôi muốn được hướng dẫn các bước để đăng nhập dịch vụ MB(11/04/2020 03:00 CH)

Tôi muốn sử dụng dịch vụ Smart OTP của VCB thì cần phải làm gì? Thủ tục đăng ký và HDSD như nào?(11/04/2020 03:00 CH)

Tôi đang thực hiện chuyển tiền nhưng không nhận được tin nhắn báo OTP, tôi cần phải làm gì?(11/04/2020 03:00 CH)

Tôi bị quên mật khẩu Internet Banking, để cấp lại mật khẩu dịch vụ tôi phải làm gì?(11/04/2020 03:00 CH)

Dịch vụ của tôi bị khóa do nhập sai mật khẩu, tôi phải làm gì mở khóa dịch vụ?(11/04/2020 03:00 CH)

Tôi đã lập yêu cầu tra soát trên Internet Banking, hiện nay không có nhu cầu tra soát nữa thì tôi phải làm gì?(11/04/2020 03:00 CH)