Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

Ngân hàng điện tử - SMS B@nking

Tôi cần lưu ý gì để sử dụng dịch vụ an toàn?(04/01/2017 11:00 SA)

Tên truy cập và mật khẩu truy cập dịch vụ của tôi là gì?(04/01/2017 11:00 SA)

Khi thay đổi số điện thoại sử dụng, tôi phải làm thế nào? (04/01/2017 11:00 SA)

Tôi cần có thiết bị gì để sử dụng dịch vụ này? (04/01/2017 11:00 SA)

Ai có thể đăng ký sử dụng dịch vụ này? (04/01/2017 11:00 SA)

Tôi có phải trả phí khi sử dụng dịch vụ này không?(04/01/2017 11:00 SA)

Làm thế nào để đăng ký sử dụng dịch vụ VCB-SMS B@nking?(31/05/2016 12:00 CH)

Tại sao tôi nên chọn sử dụng dịch vụ này?(31/05/2016 12:00 CH)

Tôi có thể sử dụng các dịch vụ gì khi đăng ký sử dụng VCB-SMS B@nking? (31/05/2016 12:00 CH)

Dịch vụ VCB-SMS B@nking là gì?(30/05/2016 07:00 CH)